Zoek en boek

Reserveringen 2023

Reserveringen 2023

25 november: de officiële reserveringsstart voor 2023

Op 25, 26 en 27 november kan er via onze website weer gereserveerd worden voor 2023. Na het verstrijken van die drie dagen kan er weer gereserveerd worden vanaf 6 december.


Uitzondering:

Gasten die ons minstens drie seizoenen in de laatste vijf jaar bezocht hebben, kunnen al voor het officiële begin reserveren. Deze gasten zullen vóór 28 oktober een persoonlijke en niet overdraagbare uitnodiging ontvangen per email om een reserveringsaanvraag te doen

Van 3 tot 6 november.

Als u tot de hierboven beschreven groep behoort en geen uinodiging heeft ontvangen voor 28 oktober, neem dan zo snel mogelijk contact op, omdat anders het risico bestaat dat uw aanvraag niet met de juiste prioriteit verwerkt kan worden.


Reserveringsformulier:

Terugkerende gasten die deze zomer hun aanvraag voor 2023 al hebben ingediend via het reserveringsformulier, ontvangen automatisch hun voor-reservering vanaf 22 november.  Mocht u deze voor 2 december niet hebben ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op.


Houdt er alstublieft rekening mee dat het niet mogelijk is om informatie te verkrijgen over de status van uw aanvraag totdat u de voorlopige bevestiging of voor-reservering ontvangen heeft. Het antwoorden van informatieaanvragen verlengt de wachttijden!

Neem alleen dan contact met ons op als u na het verstrijken van de deadlines geen uitnodiging of voor-reservering ontvangen heeft. Houdt daarvoor uw klantnummer bij de hand alstublieft.

  • Op Camping Las Dunas reserveert iedere gast een specifiek plaatsnummer. Om aan zoveel mogelijk gasten de gewenste standplaats te kunnen toekennen, worden alle aanvragen handmatig verwerkt. De standplaatsen worden toegekend naargelang het aantal voorgaande bezoeken, een criterium waar  een geautomatiseerd reserveringssysteem geen rekening mee kan houden.

  • Aan het begin van de reserveringsperiode ontvangen we een overweldigende hoeveelheid aanvragen, voor vele zones zelfs veel meer dan dat er plekken beschikbaar zijn. Om die reden en met als doelstelling het belonen van trouwe gasten, wordt het aantal voorgaande bezoeken als doorslaggevend criterium gebruikt bij het toekennen van de standplaatsen. Dat wil zeggen dat als meerdere families voor overlappende  periodes dezelfde plek aanvragen, dat deze wordt toegekend aan de familie met het grootst aantal voorgaande bezoeken aan de camping of de aangevraagde plek. Een tweede, in dit geval ondernemingsgericht criterium dat toegepast wordt, is de reservering voorafgaand en volgend op de aangevraagde reservering, waarbij we in het hoogseizoen niet toestaan dat een plek tussen het vertrek van één familie en de aankomst van de volgende, meer dan één dag leeg staat.

  • Het aantal geregistreerde bezoeken in het bestand van iedere gast, verbonden aan zijn of haar klantnummer,  is bepalend, waarbij uitsluitend het aantal jaren wordt geteld. Meedere verblijven in hetzelfde seizoen tellen dus niet mee. Alleen de jaren die de hoofdboeker ons heeft doorgebracht worden geteld, daarom tellen bezoeken als extra ingeschreven persoon bij een andere gast (bijv. ouders) niet mee. Ook kan het aantal berekende bezoeken veranderen als het vebrlijf in een bepaald jaar op een andere naam stond, bijvoorbeeld op naam van de partner. We raden daarom aan om altijd met dezelfde achternaam te reserveren en het klantnummer daarbij te gebruiken.

  • Elke familie stuurt zijn eigen aanvraag en geeft daarbij aan naast welke familie ze willen staan. Hoe meer zones we in aanmerking kunnen nemen, hoe makkelijker het is om aan elkaar grenzende plekken te vinden. Het is daarom van groot belang dat elke familie aangeeft wat belangrijker is, een plek in de gewenste zone, of om naast de andere familie te staan. Als de families niet hetzelfde aantal voorgaande bezoeken heeft, kan het zijn dat de ene familie wel in aanmerking komt voor een plek in een bepaalde zone, maar de andere niet. Dan moet de familie die daar wel voor in aanmerking komt dus kiezen of ze in de gewenste zone willen staan of liever aast de andere familie in een andere zone.

  • Reserveer direct aan het begin van de reserveringsperiode. Geef daarbij maximale flexibiliteit in aankomst- en vertrekdag aan. Door het aanpassen van de aankomst- en vertekdatum met één of twee dagen zijn er vaak veel meer opties beschikbaar. Aangezien we desalniettemin vaak naar alternatieven moeten zoeken, is het belangrijk om niet slechts één plek aan te vragen, maar op volgorde van voorkeur meerdere plekken aan te vragen, of beter nog, de zones die voor u in aanmerking komen.  Geef speciale wensen aan zoals “hoekplaats”, “geasfalteerde straat”, “oriëntatie richting strand”, etc.

  • Dat kan aan het begin van de reserveringsperiode gebeuren, door de methode die we toepassen om de plekken toe te kennen. Het aantal beschikbare plekken wordt niet begrenst, zodat iedereen voor de gewenste zone kan aanvragen binnen de vastgestelde termijn. Voor de meest geliefde zones leidt dit onvermijdelijk tot een groter aantal aanvragen dan dat er plekken beschikbaar zijn. De plekken worden daarom toegekend naar gelang het aantal voorgaande bezoeken. Aan de familie waarvoor er geen plek meer beschikbaar is in de gewenste zone, wordt het dichtstbij gelegen alternatief voorgesteld, een voorstel dat door de gast te aller tijde afgewezen kan worden, aangezien de aanvraag niet bindend is.

  • De minimale reserveerbare verblijfsduur voor campingplekken is zeven nachten. Vanaf het voorjaar kunnen er ook weer kortere periodes gereserveerd worden.