Camping Las Dunas

Disclaimer

Dit is een hoffelijkheidsvertaling, alleen de Spaanse versie van deze tekst is rechtsgeldig

Wettelijke bepalingen omtrent de algemene voorwaarden en het gebruik van de Camping Las Dunas-website.

Dit document stelt de wettelijke bepalingen vast omtrent het gebruik van de website www.campinglasdunas.com (hierna de website genoemd) in overeenstemming met de wet 34/2002 voor informatietechnologie en electronische handel.

De website en domeinnaam zijn het bezit van Camping Les Dunes S.A. (hierna camping Las Dunas), geregistreerd bij de kamer van koophandel te Girona, volume 491, boek 0, pagina 18, sectie 8, blad GI9531, inschrijving no.10 van 24 Maart 2003.

Men kan contact opnemen met camping Las Dunas per telefoon (+34 972 52 17 17), fax (+34 972 55 00 46), postbus (Apartat de Correus 23, l’Escala 17130, Girona, Spain) of e-mail ([email protected]).

Het gebruik van de op de website aangeboden diensten impliceert de acceptatie van deze algemene voorwaarden door de gebruiker. Om de diensten te contracteren dient de gebruiker meerderjarig te zijn en te beschikken over de vereiste juridische capaciteit. De gegevens die in de formulieren ingevuld worden dienen correct, precies, volledig en actueel te zijn.
Het verwerken van een reservering of andere dienst aangevraagd door de gebruiker impliceert kennis en acceptatie van de actuele algemene voorwaarden, evenals de reserveringsvoorwaarden en het intern reglement van de camping. Deze zijn beschikbaar in de download sectie van de website.

Informative clause about our privacy policy

Camping Las Dunas uses the submitted personal data to offer the requested services and for invoicing those services. The personal data are conserved for the duration of the commercial relation or the time necessary to fulfill legal obligations and attend to possible responsibilities that may derive from the compliance of the purpose those data were collected for. Personal data are not ceded to third parties, except in cases of legal obligation.

You have the right to obtain information about whether Camping las Dunas uses your personal data, and can therefore exercise your rights of data access, rectification, suppression and portability, as well as limitation of its use with Camping Las Dunas, Carrer del Port 12, 17130 l’Escala (Girona) or per email: [email protected], attaching a copy of your ID. Also, and especially if you consider to not have obtained the desired results by exercising your rights, you can present a claim to the Spanish control authority: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Camping Las Dunas reserves the right to modify its privacy policy and data protection as a result of change of the applicable legislation or business practice. If any changes occur, the new text will be published on this page, where the current policy regarding confidentiality and data protection can be consulted. In each case, the relationship with the users shall be governed by the rules laid down at the precise moment when accessing the web.

Inhoud van de website

De geldende tarieven vermeld op de website zijn inclusief BTW. Camping Las Dunas onderhoudt de inhoud van de website met maximale vlijt. Desondanks bestaat de mogelijkheid, altijd tegen de wil van camping Las Dunas, dat een typologische fout of het niet actueel zijn van informatie op de tijdstip dat de website bezocht wordt, over het hoofd gezien wordt. Om deze reden geeft camping Las Dunas aan dat referenties (foto´s en beschrijvingen) aan producten en diensten, evenals prijzen en voorwaarden slechts een informatieve waarde hebben en in geen geval bindend zijn tot een order definitief bevestigd is. Mocht een gebruiker een product of dienst gecontracteerd hebben gebaseerd op foutieve informatie op de website, zal dit door camping Las Dunas aan de gebruikers medegedeeld worden, die dan het recht heeft om kostenloos het contract te verbreken.
Niet alle op de website gepresenteerde diensten en producten zijn gedurende het gehele seizoen beschikbaar. De website kan ook foto´s bevatten van evenementen die slechts op bepaalde tijdstippen in het seizoen of gedurende bepaalde jaren (jubileums etc.) aangeboden worden. De externe links op de website worden alleen met informatieve doeleinden voor de gebruiker aangeboden. Camping Las Dunas is niet verantwoordelijk voor producten, diensten en de inhoud aangeboden op websites geregistreerd op een andere domeinnaam.
Camping Las Dunas behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment, zonder waarschuwing vooraf en éénzijdig de presentatie, configuratie en inhoud van, evenals het toegangsbeleid omtrent de website aan te passen. Evenmin wordt de continuïteit van het functioneren van de website gegarandeerd of dat deze te allen tijde operationeel is.
Alle inhoud, merknamen, logo´s, tekeningen etcetera die verschijnen op de website van camping Las Dunas zijn beschermd door auteursrechten die exclusief gereserveerd zijn door camping Las Dunas of andere auteurs en bezitters van deze rechten. De reproductie, exploitatie, verandering, distributie of communicatie van alle inhoud van de website met enig ander doeleinde dan het legitiem informeren omtrent, of het contracteren van aangeboden producten en diensten is ten strengste verboden. Het overtreden van deze regels zal naar geldende wettelijke richtlijnen aangevochten worden. Slechts met expliciete schriftelijke toestemming van camping Las Dunas mag de inhoud van de website gereproduceerd worden.

 

Wetgeving

De gebruiker accepteert dat de wettelijke richtlijnen van toepassing op deze dienst vermeld staan in Spaanse wetgeving. De rechtbank in Girona en zijn rechters hebben de bevoegdheid geschillen die voortkomen uit deze bepalingen te beslechten. In het geval van een geschil met gebruikers woonachtig in een lidstaat van de Europese Unie die niet de Spaanse is gaan de partijen ermee akkoord, hiermee jurisprudentie die eventueel op hen van toepassing zou kunnen zijn verwerpende, dat de internationale bevoegdheid om een geschil waarop deze voorwaarden tot contractering van toepassing zijn, in handen is van de rechters en rechtbank van Girona.
Camping Las Dunas behoudt zich het recht voor om veranderingen in het reglement door te voeren indien het dit noodzakelijk acht. De publicatie van nieuwe algemene voorwaarden en regelgeving leidt tot de ongeldigheid van de huidige regelgeving en is van toepassing op alle informatieverwervingen nadien.
Mocht enige clausule in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet toepasselijk verklaard worden, dan heeft dat alleen toepassing op die clausule of een deel daarvan en tast de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet aan.