Zoek en boek

Disclaimer

Let op! Dit is een hoffelijkheidsvertaling zonder rechtsgeldigheid. Alleen de Spaanse versie is rechtsgeldig.

De website en domeinnaam zijn het bezit van Càmping Les Dunes S.A.U. geregistreerd bij de kamer van koophandel te Girona, volume 491, boek 0, pagina 18, sectie 8, blad GI9531, inschrijving no.10 van 24 Maart 2003. Er kan contact met Càmping Les Dunes S.A.U. opgenomen worden per telefoon (+34 972 52 17 17), fax (+34 972 55 00 46), postbus (Apartat de Correus 23, l’Escala 17130, Girona, Spain) of e-mail (info@campinglasdunas.com).

Het gebruik van de op de website aangeboden diensten impliceert de acceptatie van deze algemene voorwaarden door de gebruiker. Om de diensten te contracteren dient de gebruiker meerderjarig te zijn en te beschikken over de vereiste juridische capaciteit. De gegevens die in de formulieren ingevuld worden dienen correct, precies, volledig en actueel te zijn. Het verwerken van een reservering of andere dienst aangevraagd door de gebruiker impliceert kennis en acceptatie van de actuele algemene voorwaarden, evenals de reserveringsvoorwaarden en het intern reglement van de camping. Deze zijn beschikbaar in de download sectie van de website.

Inhoud van de website

De tarieven vermeld op de website zijn inclusief BTW.

Càmping Les Dunes S.A.U. bewerkt de inhoud van de website met maximale zorgvuldigheid, maar het kan voorkomen dat de website, tegen de wil van Càmping Les Dunes S.A.U., schrijffouten bevat of dat bepaalde informatie op de website niet geactualiseerd is op het moment dat de gebruikers deze raadpleegt. Daarom verklaart Càmping Les Dunes S.A.U. dat de beschrijvingen en beelden van de aangeboden diensten en producten, evenals de gepubliceerde tarieven en voorwaarden, uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld zijn en niet bindend zijn totdat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Càmping Les Dunes S.A.U. bevestigd zijn. Mocht een gebruiker van de website op basis van onjuiste informatie op de www.campinglasdunas.com een verblijf gecontracteerd hebben, dan zal Càmping Les Dunes S.A.U. de gebruiker hiervan op de hoogte stellen en kan deze zonder extra kosten het contract ongedaan maken.

Niet alle op www.campinglasdunas.com gepresenteerde diensten en producten zijn gedurende het gehele seizoen beschikbaar. De website kan ook informatie bevatten van evenementen die slechts op bepaalde tijdstippen in het seizoen of gedurende bepaalde jaren (jubileums etc.) aangeboden worden.

De externe links op de website worden alleen met informatieve doeleinden voor de gebruiker aangeboden. Càmping Les Dunes S.A.U. is niet verantwoordelijk voor de inhoud  van websites die geregistreerd zijn op een andere domeinnaam of producten en diensten die daarop aangeboden worden.

Càmping Les Dunes S.A.U. behoudt zich het recht voor om de inhoud en instellingen van www.campinglasdunas.com, evenals het toegang tot het domein, zonder waarschuwing vooraf aan te passen. Càmping Les Dunes S.A.U. kan de continuïteit van www.campinglasdunas.com niet garanderen en kan ook niet garanderen dat het domein te aller tijde toegankelijk en bruikbaar is.

Alle teksten, merknamen, logo´s, afbeeldingen etc. die op www.campinglasdunas.com gepubliceerd zijn, zijn beschermd door auteursrechten en het eigendom van Càmping Les Dunes S.A.U. of andere auteurs wiens eigendom beschermd is. De weergave, het gebruik, de aanpassing, distributie of communicatie van alle iop www.campinglasdunas.com gepubliceerde informatie met enig ander doeleinde dan het legitiem informeren omtrent, of het contracteren van aangeboden producten en diensten is ten strengste verboden. Het overtreden van deze regels zal naar geldende wettelijke richtlijnen aangevochten worden. Slechts met expliciete schriftelijke toestemming van Càmping Les Dunes S.A.U. kan de inhoud van de website gereproduceerd worden.

Wetgeving

De gebruiker van www.campinglasdunas.com accepteert dat de jurisdictie die op het gebruik van het domein van toepassing is, exclusief de Spaanse is. Het zijn de rechters en rechtbank van Girona die geschillen kunnen beslechten die ontleend zijn aan deze disclaimer. Bij geschillen met gebruikers, inwoners van de Europese Unie buiten Spanje, accepteren de partijen dat, hiermee eventueel in andere territoria toepasbare jurisprudentie afwijzend, de internationale wettelijke bevoegdheid om geschillen die aan deze voorwaarden ontleend worden te beslechten exclusief bij de rechters en rechtbank van Girona ligt.

Càmping Les Dunes S.A.U. behoudt zich het recht voor om noodzakelijk geachte aanpassingen in de toegepaste regels en voorwaarden door te voeren. Met de publicatie van nieuwe regelgeving en algemene voorwaarden zullen deze van kracht zijn op alle toekomstige contracten en verliezen de voorgaanden hun rechtsgeldigheid. In het geval van een nietigverklaring van een clausule uit de algemene voorwaarden of regelgeving, heeft dat uitsluitend invloed op de betreffende clausule of een deel daarvan zonder dat de rechtsgeldigheid van de overige voorwaarden hierdoor aangetast wordt.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­