Reserves

Política de privacitat

Dades del responsable del tractament:

Identitat: Càmping Les Dunes S.A.U. – NIF: A17073693

Direcció postal: Carrer del Port 12, 17130 l’Escala (Girona)

Telèfon: 972521717 – Correu electrònic: info@campinglasdunas.com

A Càmping Les Dunes S.A.U. tractem la informació que ens facilita amb el fi de prestar-li el servei sol•licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades es conservaran, mentrestant es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que es poguessin derivar del compliment de la finalitat per la qual les dades van ser recaptats. Les dades no es cediran a tercers, salvo als casos en què existeix una obligació legal.

Vostè té el dret  a obtenir informació sobre si a Càmping Les Dunes S.A.U. estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir el seu dret d‘accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Càmping Les Dunes S.A.U., Carrer del Port 12, 17130 l’Escala (Girona)  o en l’adreça de correu electrònic info@campinglasdunas.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control, dirigint-se a tal efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Càmping Las Dunas es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat i de protecció de dades com a conseqüència d’un canvi legislatiu o en la pràctica empresarial. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tindre accés a la política actual en la matèria de confidencialitat i protecció de dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en el que accedeixi a la Web.